Jaktkalendern

Klövvilt

Dovvilt

Dovvilt

Tänk på

Under timmen efter solens nedgång får jaktens endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

Jakt tillåten mellan följande tider
1 h före soluppgång
1 h efter solnedgång
 • Alla djur

  Hela landet
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/10 - 20/10
  16/11 - 28/2
 • Hind och kalv

  Kalmar, Skåne, Södermanlands, Västra Götalands, Örebro, Östergötlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  21/10 - 15/11
 • Hornbärande djur, endast smyg- och vaktjakt

  Hela landet
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/9 - 30/9
Kronvilt

Kronvilt

Tänk på

Allmänna jakttider gäller endast utanför kronhjortsområde eller kronhjortsskötselområde. För jakt inom kronhjortsområde eller kronhjortsskötselområde - kontakta din Länsstyrelse.

Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

Jakt tillåten mellan följande tider
1 h före soluppgång
1 h efter solnedgång


 • Gäller utanför kronhjortsområde

  Skåne
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  11/10 - 31/1
 • Årskalv

  Alla utom Skåne
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/10 - 10/10 1/1 - 31/1
 • Årskalv, endast smyg- eller vaktjakt

  Alla utom Skåne
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  16/8 - 30/9
Mufflon

Mufflon

Tänk på

Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

Jakt tillåten mellan följande tider
1 h före soluppgång
1 h efter solnedgång
 • Jakt tillåten på alla djur

  Hela landet
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/7 - 30/6
Rådjur

Rådjur

Tänk på

Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

Jakt tillåten mellan följande tider
1 h före soluppgång
1 h efter solnedgång
 • Alla djur

  Alla utom Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/10 - 31/1
  Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands
  1/10 - 31/12
 • Hornbärande djur, endast smyg- eller vaktjakt

  Hela landet
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  16/8 - 30/9
  Gävleborgs, Uppsala, Västerbottens, Västernorrlands, Västmanlands
  1/5 - 15/6
 • Kid, endast smyg- eller vaktjakt

  Alla utom Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/9 - 30/9
Vildsvin

Vildsvin

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Vildsvin utom sugga som åtföljs av smågrisar

  Hela landet
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  16/4 - 15/2 16/4 - 30/6
 • Årsunge

  Hela landet
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/7 - 30/6
Älg

Älg

Tänk på

Jakttiden för älg bestäms av Länsstyrelsen och kan variera inom och mellan län och även mellan åren. För information om älgjakten i ditt län kontakta din Länsstyrelse via www.lansstyrelsen.se.

Jakt tillåten mellan följande tider
1 h före soluppgång
Vid solnedgång
 • Jakt tillåten på alla djur

  Blekinge, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro, Östergötlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  12/10 - 28/2
  Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands
  7/9 - 28/2
 • Ljusdals, Ovanåkers, Hudiksvalls, och Nordanstigs kommuner

  Gävleborgs
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7/9 - 28/2
 • Malung-Sälens, Orsa, Rättviks, Älvdalens kommuner och de delar av Mora kommun som ligger norr om sjön Siljan och de delar av kommunen som ligger norr om väg 45 väster om tätorten Mora

  Dalarnas
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7/9 - 28/2
 • Torsby kommun

  Värmlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  6/9 - 28/2
 • Övriga länet

  Dalarnas, Gävleborgs
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  12/10 - 28/2
  Värmlands
  11/10 - 28/2

Småvilt

Bäver

Bäver

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Blekinge, Gotlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro, Östergötlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/10 - 10/5
  Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands
  1/10 - 15/5
Fälthare

Fälthare

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västerbottens, Västernorrlands, Västmanlands, Örebro, Östergötlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/9 - 28/2
  Blekinge, Gotlands, Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Västra Götalands
  1/9 - 15/2
 • Endast Öland

  Kalmar
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/9 - 31/1
 • Länet utom Öland

  Kalmar
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/9 - 15/2
Grävling

Grävling

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Hela landet
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/8 - 15/2
Iller

Iller

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Hela landet
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/9 - 28/2
Mård

Mård

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Blekinge, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro, Östergötlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/11 - 28/2
  Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Värmlands, Västerbottens, Västernorrlands
  1/9 - 31/3
Rödräv

Rödräv

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Gotlands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Västra Götalands, Östergötlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/8 - 15/3
  Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands
  1/8 - 15/4
  Blekinge, Hallands, Skåne
  1/8 - 28/2
  Gävleborgs, Värmlands, Örebro
  1/8 - 31/3
 • Länet utom Älvdalens kommun

  Dalarnas
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/8 - 31/3
 • Älvdalens kommun

  Dalarnas
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/8 - 15/4
Skogshare

Skogshare

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Alla utom Blekinge, Gotlands, Hallands, Kalmar, Skåne
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/9 - 28/2
  Blekinge, Gotlands, Hallands, Skåne
  1/9 - 15/2
 • Endast Öland

  Kalmar
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/9 - 31/1
 • Länet utom Öland

  Kalmar
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/9 - 28/2

Fågel

Alfågel, sjöorre

Alfågel, sjöorre

Tänk på

Gränsälvsområdet: Torne, Muonio och Könkämä älvar, där dessa utgör gräns mot Finland samt längs dessa älvsträckor ett område på 200 meters bredd räknat från älv- respektive sjöstrand.

Inlandsområde: Allt område på större avstånd från salt eller bräckt vatten än 500 meter.

Kustområde: Allt salt eller bräckt vatten samt allt område inom 500 meter från sådant vatten.


Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Dalarnas
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 30/11
 • Gränsälvsområdet - Start kl. 11.00 den 20 augusti

  Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  20/8 - 30/11
 • Inlandsområdena

  Blekinge, Gotlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro, Östergötlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  21/8 - 30/11
  Gävleborgs, Västernorrlands
  25/8 - 30/11
 • Inlandsområdet nedanför odlingsgränsen

  Västerbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 30/11
 • Inlandsområdet nedanför odlingsgränsen utom gränsälvsområdet

  Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 30/11
 • Kustområdena

  Blekinge, Gotlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro, Östergötlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  21/8 - 31/1
  Gävleborgs, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands
  25/8 - 31/1
 • Utanför renbetesfjällen

  Jämtlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 30/11
Björktrast

Björktrast

Tänk på

Björktrasten kallas även för Snöskata

Jakt tillåten hela dygnet

Björktrasten är vår minsta jaktbara fågel

 • Jakt tillåten på alla djur

  Hela landet
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/8 - 31/3
Bläsgås

Bläsgås

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Dagligen före kl. 11.00

  Skåne
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/10 - 31/12
Dalripa, Fjällripa

Dalripa, Fjällripa

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Gävleborgs, Värmlands, Västernorrlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 15/11
  Jämtlands
  25/8 - 28/2
 • Nedanför lappmarksgränsen

  Norrbottens, Västerbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 31/1
 • Älvdalens kommun

  Dalarnas
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 28/2
 • Övanför lappmarksgränsen

  Norrbottens, Västerbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 15/3
 • Övriga delar av landet

  Dalarnas
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 15/9
Fasan

Fasan

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Hela landet
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/10 - 31/1
Grågås

Grågås

Tänk på

Gränsälvsområdet: Torne, Muonio och Könkämä älvar, där dessa utgör gräns mot Finland samt längs dessa älvsträckor ett område på 200 meters bredd räknat från älv- respektive sjöstrand.

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Blekinge, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro, Östergötlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  11/8 - 31/12
  Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands
  21/8 - 31/12
 • Gränsälvsområdet - start kl. 11.00 den 20 augusti

  Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  20/8 - 30/9
 • Huvudön och Fårö

  Gotlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  20/7 - 31/12
 • Länet utom gränsälvsområdet

  Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  21/8 - 30/9
Gräsand, kricka, bläsand

Gräsand, kricka, bläsand

Tänk på

Gränsälvsområdet: Torne, Muonio och Könkämä älvar, där dessa utgör gräns mot Finland samt längs dessa älvsträckor ett område på 200 meters bredd räknat från älv- respektive sjöstrand.

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 31/12
  Blekinge, Gotlands, Skåne
  21/8 - 31/12
 • Gränsälvsområdet - start kl. 11.00 den 20 augusti

  Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  20/8 - 30/11
 • Gräsand

  Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro, Östergötlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  21/8 - 31/12
 • Kricka och bläsand

  Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro, Östergötlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  21/8 - 30/11
 • Länet utom gränsälvsområdet

  Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 30/11
Havstrut, Gråtrut, Fiskmås

Havstrut, Gråtrut, Fiskmås

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Hela landet
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/8 - 31/3
Järpe, Orre, Tjäder

Järpe, Orre, Tjäder

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Alla djur

  Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västerbottens, Västernorrlands, Västmanlands, Örebro
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 15/11
  Blekinge, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Västra Götalands, Östergötlands
  25/8 - 30/9
 • Orrtupp och tjädertupp

  Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västerbottens, Västernorrlands, Västmanlands, Örebro
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  16/11 - 31/1
  Blekinge, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Västra Götalands, Östergötlands
  1/1 - 31/1
  Skåne
  1/9 - 15/9
Kanadagås

Kanadagås

Tänk på

Gränsälvsområdet: Torne, Muonio och Könkämä älvar, där dessa utgör gräns mot Finland samt längs dessa älvsträckor ett område på 200 meters bredd räknat från älv- respektive sjöstrand.

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Alla utom Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  11/8 - 31/12
  Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands
  21/8 - 31/12
 • Gränsälvsområdet - start kl. 11.00 den 20 augusti

  Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  20/8 - 31/12
 • Länet utom gränsälvsområdet

  Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  21/8 - 31/12
Knipa, Storskrake

Knipa, Storskrake

Tänk på

Gränsälvsområdet: Torne, Muonio och Könkämä älvar, där dessa utgör gräns mot Finland samt längs dessa älvsträckor ett område på 200 meters bredd räknat från älv- respektive sjöstrand.

Inlandsområde: Allt område på större avstånd från salt eller bräckt vatten än 500 meter.

Kustområde: Allt salt eller bräckt vatten samt allt område inom 500 meter från sådant vatten.

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Dalarnas
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 31/1
 • Gränsälvsområdet - Start kl. 11.00 den 20 augusti

  Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  20/8 - 31/1
 • Inlandsområdena

  Blekinge, Gotlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro, Östergötlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  21/8 - 31/1
  Gävleborgs, Västernorrlands
  25/8 - 31/1
 • Inlandsområdet nedanför odlingsgränsen

  Västerbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 31/1
 • Inlandsområdet nedanför odlingsgränsen utom gränsälvsområdet

  Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 31/1
 • Kustområdena

  Blekinge, Gotlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro, Östergötlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  21/8 - 31/1
  Gävleborgs, Västerbottens, Västernorrlands
  25/8 - 31/1
 • Utanför renbetesfjällen

  Jämtlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 31/1
 • Utom gränsälvsområdet: kustområdena

  Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 31/1
Kråka, Kaja, Skata

Kråka, Kaja, Skata

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Alla utom Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/7 - 15/4
  Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands
  16/7 - 30/4
Morkulla

Morkulla

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Blekinge, Gotlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro, Östergötlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  21/8 - 30/11
  Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands
  21/8 - 31/10
Nötskrika

Nötskrika

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Hela landet
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  16/7 - 31/3
Rapphöna

Rapphöna

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Alla utom Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  16/9 - 31/10
Ringduva

Ringduva

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Värmlands, Västerbottens, Västernorrlands, Västmanlands, Örebro
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/8 - 31/10
  Gotlands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västra Götalands, Östergötlands
  16/8 - 31/12
  Blekinge, Hallands, Skåne
  16/8 - 28/2
Råka

Råka

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Hallands, Skåne
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/8 - 28/2
Småskrake

Småskrake

Tänk på

Gränsälvsområdet: Torne, Muonio och Könkämä älvar, där dessa utgör gräns mot Finland samt längs dessa älvsträckor ett område på 200 meters bredd räknat från älv- respektive sjöstrand.

Inlandsområde: Allt område på större avstånd från salt eller bräckt vatten än 500 meter.

Kustområde: Allt salt eller bräckt vatten samt allt område inom 500 meter från sådant vatten.

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Dalarnas, Jämtlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 30/11
 • Gränsälvsområdet - Start kl. 11.00 den 20 augusti

  Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  20/8 - 30/11
 • Inlandsområdena

  Blekinge, Gotlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro, Östergötlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  21/8 - 30/11
  Gävleborgs, Västerbottens, Västernorrlands
  25/8 - 30/11
 • Inlandsområdet utom gränsälvsområdet

  Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 30/11
 • Kustområdena

  Alla utom Dalarnas, Jämtlands, Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/10 - 31/12
 • Kustområdena utom gränsälvsområdet

  Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/10 - 31/12
Sädgås

Sädgås

Tänk på

Jakt tillåten hela dygnet
 • Dagligen före kl. 11.00

  Blekinge, Skåne
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/10 - 31/12
Vigg, Ejder

Vigg, Ejder

Tänk på

Gränsälvsområdet: Torne, Muonio och Könkämä älvar, där dessa utgör gräns mot Finland samt längs dessa älvsträckor ett område på 200 meters bredd räknat från älv- respektive sjöstrand.

Inlandsområde: Allt område på större avstånd från salt eller bräckt vatten än 500 meter.

Kustområde: Allt salt eller bräckt vatten samt allt område inom 500 meter från sådant vatten.

Jakt tillåten hela dygnet
 • Jakt tillåten på alla djur

  Dalarnas, Jämtlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 31/1
 • Gränsälvsområdet - Start kl. 11.00 den 20 augusti

  Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  20/8 - 31/1
 • Inlandsområdena

  Blekinge, Gotlands, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro, Östergötlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  21/8 - 31/1
  Gävleborgs, Västerbottens, Västernorrlands
  25/8 - 31/1
 • Inlandsområdet utom gränsälvsområdet

  Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  25/8 - 31/1
 • Kustområdena

  Alla utom Dalarnas, Jämtlands, Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/9 - 31/1
 • Kustområdena utom gränsälvsområdet

  Norrbottens
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/9 - 31/1

Rovdjur

Björn

Björn

Tänk på

Björn får endast jagas efter länsstyrelsebeslut, kontakta din länsstyrelse via www.lansstyrelsen.se för mer information.

OBS! Jakt efter björn får endast bedrivas till två timmar före solens nedgång.

Jakt tillåten mellan följande tider
1 h före soluppgång
2 h före solnedgång
 • Jakt tillåten på alla djur

  Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Värmlands, Västerbottens, Västernorrlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  21/8 - 15/10
Järv

Järv

Tänk på

Järv får endast jagas efter särskilt länsstyrelsebeslut. Kontakta din länsstyrelse via www.lansstyrelsen.se för mer information.

Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

Jakt tillåten mellan följande tider
1 h före soluppgång
1 h efter solnedgång
Lodjur

Lodjur

Tänk på

Lodjur får endast jagas efter särskilt länsstyrelsebeslut. Kontakta din länsstyrelse via www.lansstyrelsen.se för mer information.

Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

Jakt tillåten mellan följande tider
1 h före soluppgång
1 h efter solnedgång
 • Jakt tillåten på alla djur

  Alla utom Gotlands, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1/3 - 31/3
  Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands
  1/3 - 15/4
Varg

Varg

Tänk på

Varg får endast jagas efter särskilt länsstyrelsebeslut. Kontakta din länsstyrelse via www.lansstyrelsen.se för mer information.

Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

Jakt tillåten mellan följande tider
1 h före soluppgång
1 h efter solnedgång
 • Jakt tillåten på alla djur

  Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  2/1 - 5/2